SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực thủy sản
Ngày 12/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021 đối với lĩnh vực thủy sản.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương; đặc biệt mỗi nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể.

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực thủy sản với đề tài “Thử nghiệm bổ sung dịch chiết lá ổi trên khả năng tăng trưởng và kháng bệnh trên cá điêu hồng nuôi bè”.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 

vtvanh

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ