SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày13/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (Điều chỉnh lần 1)
Tuần 24, đăng ngày 18/6/2020

THỨ BẢY 13/6/2020

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ sinh học. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH cùng dự)

CHỦ NHẬT 14/6/2020

- Nghỉ.       

THỨ HAI: ngày 15/6/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân tại điểm tại Sở KH&CN.

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 15 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp đoàn thanh tra Sở Tài chính. Điểm tại Hội trường Sở (CVP, Giám đốc TTTT, Kế toán trưởng TTTT cùng dự)

THỨ BA: ngày 16/6/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp tổ thẩm định nội dung và kinh phí dự án Ứng dụng thiết bị công nghệ đổi mới quy trình xử lý đóng gói và bảo quản trái cây. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLCN&CN, VP cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 17/6/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy!

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2021- Công nghệ hóa dược. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 18/6/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tham gia Đoàn giám sát của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về việc quản lý thương mại trên địa bàn thành phố; tái giám sát việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố. Điểm tại Văn phòng HĐND TP.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tiếp đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng dự).

THỨ SÁU: ngày 19/6/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp giao ban với đơn vị Trung tâm kỹ thuật TĐC. Điểm tại Trung tâm Kỹ thuật TĐC.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2021 lĩnh vực Y tế. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự hội thảo Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh trong việc phòng chống lũ lụt, bảo vệ thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam. Điểm tại Hội trường lầu 3, Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, cổng C, ĐH Cần Thơ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2021 lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự).

- 14 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Lễ ra mắt Hội đồng Cố vấn Tạp chí Khoa học Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở (Mời Ban biên tập tạp chí dự).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị giao ban cụm công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Phòng họp Văn phòng Thành ủy.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ