SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020
Tuần 25, đăng ngày 19/6/2020

THỨ HAI: ngày 22/6/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Nội chính Thành ủy. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy !

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Viện Quy hoạch kiến trúc về dự án sửa chữa, bảo trì trụ sở. Điểm tại Hội trường Sở.

- 15 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo kích cầu du lịch địa phương. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

THỨ BA: ngày 23/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 lĩnh vực Kinh tế - Kinh doanh. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tiếp và làm việc với nhóm nghiên cứu Viện chiến lược và chính sách KH&CN nội dung về cụm liên kết ngành lúa gạo tại vùng ĐBSCL (P. QLCN&CN, TTTT, TTƯD, KVIP cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác ngoài thành phố.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2021- Lĩnh vực trồng trọt . Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 24/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự họp với Bộ. Điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Điểm tại Hội trường VP HĐND TP.

THỨ NĂM: ngày 25/6/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị toàn thể hội viên năm 2020. Điểm tại Khách sạn TTC Cần Thơ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Sở (Đ/c Phạm Hoàng Dũng, Đ/c Hồng Xa, VP, KVip cùng dự).

- 15 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thẩm định nội dung và kinh phí dự án "“Tự động hóa và tối ưu năng lượng công đoạn lên men”. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLCN&CN, VP cùng dự).

THỨ SÁU: ngày 26/6/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thẩm định nội dung và kinh phí dự án "Phát triển thương hiệu gạo sạch Thạnh Đạt”. Điểm tại Hội trường Sở. (P. QLCN&CN, VP cùng dự).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Ngày Hội Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2020. Điểm tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP. Cần Thơ (Số 41, Cách mạng tháng 8, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

- 15 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 lĩnh vực Xây dựng. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách (Đợt 2). Điểm tại Hội trường VP HĐND TP.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021 lĩnh vực Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ