SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Loại bỏ tricloetilen trong nước bằng hạt nano sắt tổng hợp với dịch chiết lá vối và lá chè xanh
Nghiên cứu được các tác giả Ngô Thị Thương, Lại Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Kiên, Trần Thanh Hải và Lê Thị Thu Hương thực hiện với mục tiêu chế tạo được vật liệu nano Fe với kích thước dưới 100 nm và xử lý hiệu quả TCE.

Nano sắt xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường như Cr(VI), Pb(II), chất màu, PCB, TCE… Hạt nano sắt đã chế tạo có thể dùng để khử hóa ion NO3-, ion Cr(VI), Pb(II), xanh metylen. Khả năng xử lý ô nhiễm của hạt nano sắt phụ thuộc vào nồng độ chất ô nhiễm, Ph dung dịch và lượng hạt nano sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt nano Fe đã và đang được sử dụng làm tác nhân xử lý hiệu quả đối với nước ngầm bị nhiễm bẩn bởi các hợp chất hữu cơ chứa clo, những hợp chất có thời gian lưu trong môi trường rất dài. Tuy nhiên, hoạt tính của nano Fe thường giảm nhanh theo thời gian do sự thụ động bề mặt khi hình thành các oxit sắt không dẫn điện trên bề mặt nano Fe và sự tích tụ các chất trung gian ít clo. Trong nghiên cứu này, nano Fe được tổng hợp nhờ dịch chiết lá chè xanh và lá vối nhằm hạn chế hiện tượng này. Các poliphenol trong dịch chiết các thực vật này góp phần bảo vệ bề mặt cho nano Fe, đồng thời có thể đóng vai trò chất khử trong phản ứng tổng hợp nano Fe, thay thế cho các chất khử thông thường như NaBH4. Nano Fe sau khi tổng hợp với dịch chiết lá chè xanh và lá vối được đặc trưng tính chất vật liệu và đánh giá hiệu quả xử lí tricloetilen (TCE: CHCl=CCl2).

Vật liệu nano sắt đã được tổng hợp từ dịch chiết lá chè xanh và lá vối ở 2 dạng: dạng dung dịch nano sắt bền phân tán, dải phân bố kích thước hẹp và dạng khô chứa hạt kim loại Fe kích thước  40-50 nm (lá chè và 20-30 nm (lá vối) tương đối bền trong không khí. Vật liệu thu được có khả năng loại bỏ TCE tốt. Trong những điều kiện nhất định, hiệu suất xử lý có thể đạt 98%. Điều kiện  phản ứng thích hợp là thời gian phản ứng 4h, pH=3  và sử dụng 0,07 nano Fe cho 40 ml dung dịch TCE 80 mg/ml.

Kết quả cho thấy, hạt nano Fe tổng hợp từ lá vối có kích thước nhỏ hơn và cho hiệu quả xử lí TCE tốt hơn so với hạt nano Fe tổng hợp từ lá chè. Kết quả này chứng tỏ tiềm năng của nano Fe tổng hợp bằng thực vật trong xử lí môi trường.

Theo Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 13/2019 (nhnhanh)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ