SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đề xuất tiêu chuẩn quốc tế về bảo trì hoạt động hệ thống các thiết bị vệ sinh biển
Ủy ban công nghệ hàng hải đang đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho hệ thống các thiết bị vệ sinh trên biển.

Tiêu chuẩn  WK73063 - Hỗ trợ hoạt động bảo trì các thiết bị vệ sinh trên biển

Một tiêu chuẩn quốc tế đang được đề xuất bởi ASTM sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động bảo trì thiết bị vệ sinh biển trên tàu (MSDs). Ủy ban công nghệ hàng hải của ASTM (F25) đang phát triển tiêu chuẩn đề xuất (WK73063). 

Theo thành viên quốc tế của ASTM - ông Todd Ripley, đề xuất sẽ cung cấp thông tin một cách rõ ràng để hỗ trợ và bảo trì MSD trên các tàu hàng hải. Hướng dẫn cũng sẽ bao gồm các trường hợp thực tiễn tốt nhất để có thể dễ áp dụng và thúc đẩy hoạt động cũng như hiệu quả của hiệu suất trong suốt vòng đời thiết bị. 

Hướng dẫn tiêu chuẩn được đề xuất sẽ bao gồm việc xác định các hóa chất và các dẫn xuất của chúng có thể gây bất lợi cho “vòng đời” và hoạt động của MSD, ông Ripley nói. Tiêu chuẩn sẽ giúp người dùng có sự hiểu biết tốt hơn về tác động của một số hóa chất đối với các hệ thống MSD, cộng với hướng dẫn để thông báo cho các nhà khai thác về các quy trình tốt nhất để vận hành và bảo trì hiệu quả. 

Hướng dẫn tiêu chuẩn đề xuất được thiết kế hỗ trợ các nhà khai thác hàng hải, kỹ sư và nhà sản xuất thiết bị MSD hợp tác làm việc để đảm bảo vận hành và bảo trì hệ thống hiệu quả.  

Bảo Linh

vietq.vn (vtvanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ