SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ: Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN tháng 6/2020
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN tháng 6 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

Đề tài “Chế tạo và thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona” nghiệm thu xếp loại Xuất sắc”

1. Quản lý nhiệm vụ KH&CN

- Đề nghị các Sở, ban ngành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy về phát triển, ứng dụng KH&CN để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết;

- Tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt thực hiện năm 2020; Thẩm định nội dung và kinh phí 03 nhiệm vụ KH&CN; Đánh giá giữa kỳ 01 nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 03 nhiệm vụ KH&CN; Tổ chức 03 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021; Hỗ trợ Quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh thẩm định 02 nhiệm vụ KH&CN.

- Nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu trong tháng đã đạt được kết quả như sau:

+ Đề tài “Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trong điều trị ung thư tuyến vú giai đoạn I-II tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2015-2017”. Đề tài thực hiện nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hình vú tức thì bằng vạt da cơ lưng rộng trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn I-II điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Kết quả Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại “Xuất sắc”.

+ Dự án “Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại thành phố Cần Thơ”. Dự án đã thực hiện điều tra đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng ở TP. Cần Thơ, hỗ trợ phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Tân Lộc - Quận Thốt Nốt, xây dựng chương trình và tổ chức tour thử nghiệm để hoàn thiện mô hình hoạt động. Dự án đã giúp xây dựng cơ chế quản lý điều hành hoạt động du lịch thông qua Ban đại diện du lịch cộng đồng Phường Tân Lộc và các tổ chức dịch vụ du lịch cộng đồng; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng, pano quảng cáo, bảng chỉ dẫn,…; tạo niềm tin cho các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng, từ đó người dân mạnh dạn khai thác nguồn lực sẵn có của gia đình cải tạo, nâng cấp và đầu tư mở rộng phát triển thêm để cung cấp các sản phẩm du lịch phục vụ du khách; giúp gia tăng lượng khách du lịch đến địa phương, góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống của người dân. Kết quả Dự án được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại “Khá”.

+ Đề tài “Chế tạo và thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona. Đề tài thực hiện nghiên cứu chứng dương chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2), chế tạo đoạn mồi chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2); tạo ra quy trình sản xuất chứng dương nhân tạo đạt tiêu chuẩn về đạt được sự tương đồng tuyệt đối với trình tự gen E trên ngân hàng gen, không có phản ứng chéo, quy trình sản xuất đoạn mồi và đoạn dò có kết quả thẩm định tương đương về độ nhạy và đặc hiệu với các sản phẩm khác trên thị trường; Sản xuất 12.500 chứng dương tương đồng các tiêu chuẩn cơ sở về độ nhạy, độ đặc hiệu, 12.500 phản ứng dùng để chẩn đoán SARS-COV-2. Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại “Xuất sắc”.

Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, đã tổ chức 06 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và 01 Hội đồng tư vấn xem xét đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia; Tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện 06 nhiệm vụ KH&CN năm 2020; Tổ chức Hội đồng nghiệm thu 05 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Ký kết hợp đồng thực hiện 01 nhiệm vụ KH&CN. Hỗ trợ các quận, huyện tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020, xét giao trực tiếp 02 dự án, đánh giá giữa kỳ 02 dự án, nghiệm thu 01 dự án.

2. Hoạt động quản lý công nghệ & chuyên ngành

a. Về quản lý công nghệ: Tham gia với Đoàn Sở Xây dựng khảo sát vị trí thực hiện khu chôn chất thải rắn sau xử lý thuộc khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai.

b. Hoạt động quản lý chuyên ngành:

- Về sở hữu trí tuệ (SHTT): hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 12 trường hợp nhãn hiệu. (Lũy kế từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền SHTT cho 106 trường hợp gồm (94 nhãn hiệu, 01 kiểu dáng công nghiệp, 04 giải pháp hữu ích, 01 cấp phó bản, 01 gia hạn, 03 sáng chế, 01 sửa đổi và 01 quyền tác giả).

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố lựa chọn, đề xuất 04 hồ sơ công trình sáng tạo KH&CN của thành phố Cần Thơ, trình UBND thành phố xem xét, gửi Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xét chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Thực hiện thủ tục ký hợp đồng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2019-2020.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo Xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân: thẩm định 03 hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép. Thẩm định an toàn bức xạ để cấp giấy phép tại 01 cơ sở. Cấp 02 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và 01 giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang (với 02 thiết bị).

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn 07 cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (giấy phép) và 02 cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Thẩm định 16 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; 03 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và 02 hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Thẩm định an toàn bức xạ để cấp giấy phép tại 15 cơ sở. Cấp 13 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 02 chứng chỉ nhân viên bức xạ và 04 giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang y tế. Phê duyệt 02 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ....

3. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL)

- Công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: hướng dẫn 01 cơ sở công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm tinh dầu bưởi và 01 cơ sở công bố chất lượng cho sản phẩm máy vi tính để bàn. Tiếp nhận và cấp phép 03 hồ sơ vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 01 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất. Tiếp nhận 07 hồ sơ công bố hợp quy cho sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong. (Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã thực hiện thẩm xét và ra thông báo tiếp nhận 37 hồ sơ công bố hợp quy và 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn. Thẩm xét và cấp Giấy phép cho 08 hồ sơ cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tiếp nhận 01 hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng của 01 cơ sở).

- Công tác kiểm tra chuyên ngành: Tổ chức 01 đợt kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu và nhãn hàng hóa sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường tại 20 cơ sở trên địa bàn thành phố.

Lũy kế từ đầu năm 2020, kiểm tra 03 đợt về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bao gồm đợt kiểm tra hàng hóa cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đợt kiểm tra vàng và đợt kiểm tra xăng dầu tại 72 cơ sở (gồm 25 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 09 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn; 06 cơ sở kinh doanh sản phẩm điện - điện tử và 32 cơ sở vàng ), lấy 30 mẫu (gồm 19 mẫu xăng, 6 mẫu dầu DO, 03 mẫu điện - điện tử và 02 mẫu vàng) để kiểm tra chất lượng. Kết quả: 09 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa, 06 cơ sở đạt yêu cầu về dấu hợp quy CR (cơ sở kinh doanh điện –điện tử),  về phương tiện đo: 65 cơ sở đạt yêu cầu (24 cơ sở xăng dầu, 09 cơ sở hàng đóng gói sẵn và 32 cơ sở vàng) và 01 cơ sở vi phạm (cơ sở xăng dầu); về sai số phép đo: 66/66 cơ sở đều đạt yêu cầu (25 cơ sở xăng dầu, 09 cơ sở hàng đóng gói sẵn và 32 cơ sở vàng). Về chất lượng: 29/30 mẫu có chất lượng phù hợp với quy định (19 mẫu xăng, 06 mẫu dầu DO, 03 mẫu điện - điện tử, 01 mẫu vàng) và 01 mẫu không đạt chất lượng (vàng).

- Công tác quản lý việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) thuộc thành phố Cần Thơ: Tổ chức 03 lớp tập huấn ISO cho các CQHCNN chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 02 lớp Hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL sang Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và 01 lớp Đánh giá nội bộ với sự tham dự của 309 học viên.

- Công tác Văn phòng TBT: cập nhật 05 tin cảnh báo lên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (Lũy kế từ đầu năm đã cập nhật 15 tin cảnh báo lên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ).

4. Công tác thanh tra

Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ; quy định về đo lường đối với việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế.

Tiếp tục Thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt năm 2020.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã thực hiện 02 cuộc Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với 37cơ sở. Xử phạt hành chính đối với 15 cơ sở vi phạm về lĩnh vực đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa với tổng số tiền phạt là 171,8 triệu đồng.

vtvanh


 

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ