SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Microarray – Công nghệ hữu ích trong nghiên cứu về gen
Nghiên cứu do tác giả Nguyễn Thanh Việt, Võ Thủy Bích Thủy và Nghiêm Minh Ngọc đang công tác tại Viện Nghiên cứu Y- Dược học Quân sự, Học viện Quân y, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Microarray là công nghệ rất hữu ích trong nghiên cứu sinh học, công nghệ này đáp ứng yêu cầu cho nhiều lĩnh vực như phân tích hệ gen, protein và hệ gen biểu hiện. Công nghệ mới này đang thay đổi phương pháp tiếp cận ở mức phân tử trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực y sinh và lâm sàng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình thực hiện giải mã bộ gen người đã xuất hiện một công nghệ mới, công nghệ Microarray. Microarray là một trong những công cụ mạnh mẽ để nghiên cứu biểu hiện gen ở rất nhiều sinh vật khác nhau. Microrray hiện được sử dụng để so sánh hệ gen giữa các cá thể riêng biệt. Công nghệ này đã được áp dụng thành công để nghiên cứu biểu hiện đồng thời của hàng ngàn gen và phát hiện gen ở qui mô lớn nghiên cứu tính đa hình gen và lập bản đồ hệ gen. Microarray ũng là công cụ hữu ích để nghiên cứu phát triển thuốc và chuẩn đoán. Đây là kỹ thuật có hiệu quả cao, kiểm tra hiệu năng RNA  song song, cho phép phân tích định lượng RNA được phiên mã từ các gen đã biết và chưa biết Công nghệ Microarray cũng cung cấp các chuẩn đoán đặc hiệu bằng cách so sánh biểu hiện gen trong các sinh vật bình thường và bệnh lý. Vì công nghệ Microarray có thể đồng thời theo dõi mức biều hiện của nhiều gen trong cùng một thí nghiệm đơn giản nên nó cung cấp một nguồn dữ liệu để suy luận và dự đoán về các thệ thống kiểm soát phức tạp của tế bào. Mục đích của tổng quan này là cung cấp thông tin về sự phát triền gần đây của công nghệ DNA microarray và ứng dụng của nó.

Tạp chí Công nghệ sinh học tập 17
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ