SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
Tuần 32, đăng ngày 07/8/2020

THỨ HAI: ngày 10/8/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở cùng dự)

THỨ BA: ngày 11/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia dự án “Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong nước và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài” Đợt 4. Điểm tại Hội trường Trung tâm Thông tin KH&CN.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, TTTT cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 12/8/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc với Viện kiến trúc về phương án cải tạo trụ sở. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời lãnh đạo các phòng cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 13/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng thẩm định kinh phí Đề tài KH&CN “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá chạch lửa (Mastacembelus erythrotaenia)” (P.QLKH cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 14/8/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự họp giao ban với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Điểm tại TTKT.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ