SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang tiến hành lấy ý kiến góp ý 5 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam quyết định tiếp nhận công khai ý kiến góp ý về 5 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than

Theo thông tin từ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), nhằm triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020 và theo Công văn số 555/TCCL-TC3 ngày 31/7/2020 về việc lấy ý kiến 5 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam quyết định tiếp nhận công khai ý kiến góp ý về 5 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than.

5 dự thảo TCVN đưa ra lấy ý kiến lần này bao gồm: TCVN (ISO 11726); TCVN (ISO647); TCVN 4826-2020 (1213-2-2016); TCVN 9811-2020 (ISO 103292017); TCVN 9814-2020 (ISO 18894-2018).

Theo Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, thời gian lấy ý kiến góp ý về 5 dự thảo sẽ có hạn đến trước ngày 25/8/2020. Mọi góp ý sẽ gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (địa chỉ số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước đó, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cũng đã tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Than thương phẩm.

Viện này cho biết, trong quá trình áp dụng thực tế TCVN 8910:2015 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật đã có những vấn đề bất cập liên quan đến qui định về chất lượng do đặc thù của từng chủng loại than.

Các quy định về hàm lượng chất bốc của than trong tiêu chuẩn này không còn phù hợp với các loại than nhập khẩu, pha trộn sử dụng ở nước ta hiện nay nên việc soát xét tiêu chuẩn này nhằm xem xét lại các quy định trong tiêu chuẩn để bổ sung các quy định của một số loại than nhập khẩu, pha trộn nhằm phục vụ công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh than góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.

 Bảo Linh

 

vietq.vn (vtvanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ