SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đa dạng sinh học ảnh hưởng đến sự phân hủy thực vật
Phân hủy xác thực vật là một chức năng chính của hệ sinh thái, liên kết sinh khối thực vật với trữ lượng carbon trong đất và khí quyển, đồng thời giải phóng các chất dinh dưỡng bao gồm nitơ và phốt pho ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của đất. Hai nghiên cứu độc lập mới, được công bố trên tạp chí eLife, cho thấy đa dạng sinh học thực vật tác động đến quá trình phân hủy và có thể giúp dự đoán việc mất đi các loài có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng như thế nào.

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc và Pháp đã phân tích mối liên hệ giữa sự đa dạng của thảm thực vật và sự phân hủy qua 65 nghiên cứu thực địa ở các khu rừng trên khắp thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân hủy của thực vật nhanh hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng ở các khu rừng có nhiệt độ ôn hòa, nhưng thay đổi nhiều hơn ở các môi trường rừng khác.

Nghiên cứu thứ hai trên tạp chí eLife, từ các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Đức và Bỉ, tương tự nhấn mạnh mối liên hệ quan trọng giữa thảm thực vật và sự phân hủy đa dạng, nhưng nó cũng cho thấy những liên kết này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi hoạt động của con người.

Các thí nghiệm trước đây được thực hiện trong điều kiện đơn giản hóa đã chỉ ra rằng sự mất đa dạng sinh học có tác động bất lợi đến các quá trình của hệ sinh thái. Nhưng làm thế nào những kết quả này áp dụng cho các kịch bản thay đổi đa dạng sinh học trong thế giới thực vẫn chưa rõ ràng. Các nhà nghiên cứu khám phá xem liệu phản ứng của sự phân hủy rác thực vật đối với các tác nhân hóa học và các chất dinh dưỡng bổ sung có thể được giải thích bằng sự thay đổi về đa dạng của chất phân hủy trong các hệ sinh thái hay không.

Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu đã phân tích kết quả của 69 nghiên cứu độc lập cho thấy 660 quan sát về tác động của các yếu tố hóa học hoặc sự làm giàu chất dinh dưỡng đối với chất phân hủy động vật và vi sinh vật cũng như sự phân hủy rác thực vật. Họ phát hiện ra rằng sự suy giảm tính đa dạng và phong phú của các chất phân hủy giải thích việc giảm tỷ lệ phân hủy của thực vật dưới tác động của các yếu tố hóa học, nhưng không bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Điều này cho thấy rằng các hoạt động của con người làm giảm đa dạng sinh học của chất phân hủy, từ đó dẫn đến những ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng của hệ sinh thái.

ctngoc

www.sciencedaily.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ