SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Quyết định về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật
Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật


QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 165/2006/QĐ-TTg NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2006 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
File đính kèm
267_1.quyet dinh 168.DOC
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ