SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thư mời tham gia
Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Cần Thơ lần thứ VI năm (2010 – 2011)


Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo; ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật có giá trị kinh tế - xã hội vào sản xuất và đời sống góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ.

File đính kèm
271_3. Moi tham gia hoi thi STKT TPCT 2010-2011.doc 271_Phieu du thi.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ