SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Đo lường
Ngày 1/7/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) phối hợp với Dự án Star Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Đo lường để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, trao đổi với các báo cáo viên về các vấn đề được đưa ra trong Dự thảo Luật. Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Năng- Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&CN; ông Nguyễn Hùng Điệp- Vụ trưởng Vụ Đo lường, TCĐLCL; ông Steve Parker- Giám đốc Dự án Star Việt Nam; ông Ed Nemeroff- Cố vấn cao cấp Dự án USAID/Star Việt Nam và đại diện các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phía Bắc.

Theo Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 7/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008, Bộ KH&CN chủ trì soạn thảo dự án Luật Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ KH&CN giao xây dựng dự thảo Luật này, để trình Quốc hội thông qua.

Hội nghị đã được nghe phần giới thiệu chung về dự thảo Luật và những thay đổi so với Pháp lệnh Đo lường 1999, một số ý kiến về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại trong Dự thảo Luật; đặc biệt là phần bình luận và khuyến nghị của Dự án USAID/Star. Theo bình luận của chuyên gia Dự án USAID/Star, Dự thảo luật có nhiều điểm quy định rõ ràng và bao trùm nhiều yếu tố quan trọng của một Luật Đo lường. Tuy nhiên Dự thảo hiện tại có thể bị coi là một rào cản kỹ thuật và là thành viên của WTO, Việt Nam phải thông báo dự thảo Luật này cho WTO để đóng góp ý kiến.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ