SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2013
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2013 được xét trao tặng cho các tác giả có công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi trực tiếp Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2013 theo địa chỉ:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt nam (VIFOTEC)

Số 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại: 043-8226419; 043-9434627; Fax: 043-9434627;

E.mail: info@vifotec.vn; Website: www.vifotec.vn.

Thể lệ và đơn đăng ký xem file đính kèm.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
File đính kèm
3890_2 The le.pdf 3890_3 don dang ky.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ