SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Đây là đề tài nghiên cứu do PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải, Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ thực hiện.

Qua 2 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong nhiều năm, phỏng vấn trực tiếp du khách nội địa và quốc tế, từ đó, đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch, xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng thời đề xuất các định hướng phát triển các mô hình du lịch phù hợp.

Theo nhóm nghiên cứu, để nâng cao chất lượng du lịch của thành phố Cần Thơ, các giải pháp cần được tiến hành như sau: đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đầu tư, quy hoạch và khai thác các điểm du lịch; hoàn thiện cơ sở vật chất; tăng cường các mối quan hệ liên ngành và liên vùng trong hoạt động du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; thực hiện bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch.

Đề tài đã được hội đồng khoa học đánh giá đạt loại khá.


DSC04328.JPG

PGs.Ts. Lưu Thanh Đức Hải chủ nhiệm đề tài 

DSC04330.JPG

Ts. Võ Hùng Dũng - Giám đốc Phòng TM&CN VN-chi nhánh Cần Thơ 

DSC04338.JPG

Ts. Trần Thanh Bé - Viện trưởng Viện KTXH TP. Cần Thơ

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ