SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KIỂM TRA XĂNG DẦU ĐỢT 2 (THÁNG 9/2013) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Từ ngày 04/9/2013 đến ngày 04/10/2013, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 35 cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu; phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật về lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu; tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn xã hội.

Qua kiểm tra 180 cột đo xăng dầu của 35 cơ sở, kết quả có 09 cột đo của 02 cơ sở không phù hợp (06 cột đo bị rách niêm phong ở mặt số và 03 cột đo đã hết hạn kiểm định) chiếm tỷ lệ 5%. Về chất lượng Đoàn kiểm tra đã lấy 31 mẫu xăng dầu, trong đó có 03 mẫu dầu, 28 mẫu xăng. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật Cần Thơ, có 01 mẫu dầu và 02 mẫu xăng không đạt chất lượng theo quy định tại QCVN 01: 2009/BKHCN và Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”, chiếm tỷ lệ 9,7%.  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chuyển hồ sơ các cơ sở vi phạm sang Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để  xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ