SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội thảo “Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Đổi mới công nghệ - Năng suất chất lượng - Sở hữu trí tuệ”.
Nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ về các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 03/4/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Đổi mới công nghệ - Năng suất chất lượng - Sở hữu trí tuệ”.

Tham dự hội thảo có trên 70 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các viện trường, sở/ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về các chương trình hỗ trợ: đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất chất lượng; phát triển tài sản trí tuệ và một số hoạt động hỗ trợ về đào tạo và tư vấn, phân tích thử nghiệm, bảo trì thiết bị, tư vấn lĩnh vực sở hữu công nghiệp, khảo nghiệm công nghệ, lập dự án,...

Hội thảo là dịp để các tổ chức, cá nhân từng bước tiếp cận các Chương  trình hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ