SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu nguốn sáng đèn LED xanh và đỏ đến sinh trưởng và phát triển hoa lan mokara và cây hông (paulownia) trong nuôi cấy mô
Trong quy trình nhân nhanh giống cấy trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, hao phí năng lượng do chiếu sáng và một trong những nhân tố cần được nghiên cứu thay thế bằng nguồn sáng có hao phí năng lượng thấp hơn, thì việc sử dụng đèn LED thay thế cho thấy có nhiều triển vọng.

Đèn LED là một nguồn năng lượng tiết kiệm điện nhiều triển vọng và nâng cao khả năng sinh trưởng của thực vật. Khảo sát sự phối hợp đèn LED xanh và đỏ trong giai đoạn phát sinh và sinh trưởng chồi hoa lan mokara và cây hông (paulownia) trên môi trường bán rắn và lỏng (bình plantima – TIB) là cần thiết làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu ứng dụng đèn LED trong nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Qua khảo sát dùng nguồn sáng đèn LED với các tỷ lệ phối hợp số lượng bóng đèn khác nhau giữa ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ với đối chứng là đèn huỳnh quang thông thường để chiếu sáng cho chồi cây hông (paulownia) và hoa lan mokara, kết quả cho thấy sử dụng đèn LED cho hiệu quả cao hơn nhiều so với đèn huỳnh quang:

-  Trong vi nhân giống mokara, sử dụng đèn LED với tỷ lệ ánh sáng xanh 25% + 75 % đỏ cho kết quả thí nghiệm nuôi cấy chồi hoa lan mokara ở thí nghiệm phát sinh chồi (cho hình thành 20,88 chồi/cụm và chiều cao cụm chồi là 2,29 cm/chồi) và ở giai đoạn sinh trưởng chồi đạt số lá là 8,61 lá/chồi, chiều cao 3,21 cm/chồi, khối lượng tươi là 0,80 g/chồi, chiều dài rễ là 2 cm/chồi trên môi trường bán rắn (hộp magenta) cho kết quả phát triển tốt hơn ánh sáng đèn huỳnh quang thông thường.

-  Trong vi nhân giống cây hông (paulownia) trên hệ thống bình plantima (TIB) tốt hơn so với nuôi cấy trên môi trường bán rắn truyền thống (bình tam giác) về cả số lượng chồi và chiều cao chồi là tốt nhất; tương ứng là 3,81 chồi/cụm chồi và đạt chiều cao chồi trung bình là 3,24 cm/cụm chồi sau 5 tuần nuôi cấy.

-  Ánh sáng đèn LED với tỷ lệ phối hợp 15% xanh và 85% đỏ cho sự phát triển chồi và hệ số nhân tốt nhất đối với cây hông nuôi trên bình plantima cho hình thành chồi 4,88 chồi/cụm, có số lá 24,13 là/chồi và chiều cao chồi trung bình đạt 2,04 cm/chồi.

Tạp chí NN&PTNT, 11/2014
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ