SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố 2017
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
Fie đính kèm:
File đính kèm
6172_A1-ĐXĐT-ĐA.doc 6172_A2-ĐXDASXTN.doc 6172_A3-ĐXDAKHCN.doc 6172_A4- ĐXCT.doc 6172_162 CV - Thong bao de xuat nhiem vu KHCN 2017.signed.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ