SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Ngày 08/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN gồm 4 chương với 16 điều, trong đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên miền “.vn” trong quá trình xử lý tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016./.

 

File đính kèm
6549_TTLT 14_2016_BTTTT_BKHCN.pdf
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ