SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sơ đồ tổ chức
BAN GIÁM ĐỐC
PHÒNG CHỨC NĂNG
VĂN PHÒNG
THANH TRA
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
QUẢN LÝ KHOA HỌC
QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ & THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
QUẢN LÝ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
ĐƠN VỊ QUẬN - HUYỆN
PHÒNG KINH TẾ QUẬN NINH KIỀU
PHÒNG KINH TẾ QUẬN BÌNH THUỶ
PHÒNG KINH TẾ QUẬN CÁI RĂNG
PHÒNG KINH TẾ QUẬN Ô MÔN
PHÒNG KINH TẾ QUẬN THỐT NỐT
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦN HUYỆN PHONG ĐIỀN
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦN HUYỆN THỚI LAI
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦN HUYỆN CỜ ĐỎ
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦN HUYỆN VĨNH THẠNH

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ