SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Văn bản pháp quy/
   
STT Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Ngày 19 tháng 6 năm 2017 Quốc hội đã ban hành Luật Chuyển giao công nghệ 07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội
2 Ngày 26/9/2009 Quốc hội đã ban hành Luật số 36/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12 29/06/2009 Quốc hội
3 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ